Technical Services

De technische afdeling van Sanofi in Geel, Technical Services, werkt volgens systeem- en proceseigenaarschap. Zo liggen de verantwoordelijkheden duidelijk vast en zijn ze ook perfect afgestemd op de noden van onze interne klanten.

4 subafdelingen, elk met eigen processen:

 • Engineering voert voornamelijk projecten uit en ontwerpt, bouwt en integreert technische oplossingen die kwalitatief en rendabel zijn.
 • Maintenance & Metrology werkt het onderhoudsconcept uit, staat in voor het onderhoud en garandeert de technische betrouwbaarheid van onze installaties. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor het uitbaten en onderhouden van de watersystemen en de luchtbehandeling, het energiebeheer en de eerste hulp bij defecten in de plant.
 • Methods & Systems centraliseert de ondersteuning voor de hele technische afdeling op het vlak van Reliability Centered Maintenance & Engineering.
 • Facility Management onderhoudt onze gebouwen en terreinen en neemt alle bijhorende diensten voor zijn rekening.

Processen die niet specifiek binnen één van deze subafdelingen lopen, zijn gecentraliseerd ter ondersteuning van de hele technische afdeling. Enkele voorbeelden:

 • Documentation & Application Support: beheer van technische documentatie, tekenwerk, ondersteuning van applicaties zoals o.a. EDMS en SmartPlant
 • Compliance Support: ondersteuning in kwaliteit, veiligheid en CE-normering
 • Asset Coordination: bestellingen en opslag van reserveonderdelen

Verschillende gespecialiseerde medewerkers:

 • Project Engineers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitvoeren en integreren van technische oplossingen binnen kleine en middelgrote investeringsprojecten in vakgebieden zoals elektriciteit & instrumentatie, process & utilities.
 • Compliance Engineers staan in voor de dagelijkse compliance-ondersteuning van Technical Services.
 • Maintenance Technicians voeren het preventief, predictief en correctief onderhoud uit, net als de inspecties aan systemen en assets, zowel in suite (productieomgeving) als utilities.
 • Maintenance Engineers zijn de contactpersonen voor onderhoud en systeemperformantie (curatief en preventief). Ook werken ze onderhoudsconcepten uit naar programma’s en ondersteunen ze de maintenance technicians bij complexe problemen.
 • Maintenance Supervisors coördineren de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en waken over de uit te voeren werkorders en de beschikbaarheid van de systemen. Daarnaast sturen ze hun teams aan.
 • Automation Engineers bieden ondersteuning bij de controlesystemen binnen Genzyme. Zij zetten de technische specificaties van systemen om in processen en werken zowel aan software als hardware.
 • De Reliability Engineer draagt bij tot een hoge beschikbaarheid van de (productie)systemen voor een maximale productiecapaciteit en minimale onderhoudskost.
 • Calibration Technicians voeren geplande en correctieve kalibraties uit en lossen problemen op bij kalibratie van instrumenten.
 • Spare Parts Administrators voeren specifieke en ondersteunende administratieve taken uit voor een maximale beschikbaarheid van reserveonderdelen.