Hiervoor is TS georganiseerd in 4 subafdelingen, elk met eigen processen:

 • Maintenance & Metrology werkt het onderhoudsconcept uit, staat in voor het onderhoud en garandeert de technische betrouwbaarheid van onze installaties. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor het uitbaten en onderhouden van de watersystemen en de luchtbehandeling, het energiebeheer en de eerste hulp bij defecten in de plant.
 • Utility Operations zorgt voor de uitbating en het onderhoud van de talrijke nutsvoorzieningen op de site en dit in een strikt gereguleerde GMP-omgeving.
  Tot die systemen behoren o.m. : HVAC, afvalwaterbehandeling, electriciteit, brand- en gasdetectie en de productie en distributie van softened water, Reverse Osmose Water (ROW), Clean steam (CS), Water For Injection (WFI), stoom en perslucht.
 • Engineering voert voornamelijk projecten uit en ontwerpt, bouwt en integreert technische oplossingen die kwalitatief en rendabel zijn.
 • Facility Management onderhoudt onze gebouwen en terreinen en neemt alle bijhorende diensten zoals security, cleaning en catering voor zijn rekening.

Verschillende gespecialiseerde medewerkers, o.a.:

 • Project Engineers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitvoeren en integreren van technische oplossingen binnen kleine en middelgrote investeringsprojecten in vakgebieden zoals elektriciteit & instrumentatie, process & utilities.
 • Compliance Engineers staan in voor de dagelijkse compliance-ondersteuning van Technical Services.
 • Maintenance Technicians voeren het preventief, predictief en correctief onderhoud uit, net als de inspecties aan systemen en assets, zowel in suite (productieomgeving) als utilities.
 • Maintenance Engineers zijn de contactpersonen voor onderhoud en systeemperformantie (curatief en preventief). Ook werken ze onderhoudsconcepten uit naar programma’s en ondersteunen ze de maintenance technicians bij complexe problemen.
 • Maintenance Supervisors coördineren de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en waken over de uit te voeren werkorders en de beschikbaarheid van de systemen. Daarnaast sturen ze hun teams aan.
 • Automation Engineers bieden ondersteuning bij de controlesystemen binnen Sanofi. Zij zetten de technische specificaties van systemen om in processen en werken zowel aan software als hardware.
 • De Reliability Engineer draagt bij tot een hoge beschikbaarheid van de (productie)systemen voor een maximale productiecapaciteit en minimale onderhoudskost.
 • Calibration Technicians voeren geplande en correctieve kalibraties uit en lossen problemen op bij kalibratie van instrumenten.
 • Calibration Engineers werken calibratieconcepten uit en ondersteunen zo de calibration technicians bij complexe problemen.