Manufacturing

De afdeling Manufacturing produceert complexe biologische moleculen die worden ingezet als geneesmiddel voor specifieke weesziektes. Onze mensen werken in een volcontinu proces met een 12 urenploegensysteem.

Manufacturing heeft 3 subdivisies:

  • USP (Upstream Processing) kweekt cellen op, van kleine schaal (seedlab) tot grote schaal (bioreactoren).
  • DSP (Downstream Processing) zuivert vervolgens in verschillende stappen het medicijn dat de cellen produceren.
  • MSS (Manufacturing Support Services) levert media en buffers die nodig zijn voor het productieproces en voorziet klein productiemateriaal.

Een productieafdeling in de biofarmaceutische industrie telt verschillende profielen:

  • Manufacturing Technicians voeren routineproductieactiviteiten uit volgens vastgelegde procedures. Ze monitoren de productie, voeren grondstoffen aan, documenteren en volgen de verschillende stappen in het proces. Ook controleren en kalibreren ze de installaties volgens GMP-richtlijnen.
  • De Manufacturing Scheduler maakt de dagelijkse productieplanning inclusief kalibratie, validatie en onderhoudsactiviteiten. Daarnaast coördineert hij volgens CGMP-richtlijnen en productiestandaarden.
  • CGMP Support Engineers ondersteunen de productieafdelingen om volgens de CGMP-richtlijnen te werken.
  • Manufacturing Support Engineers ontwerpen en transfereren werkmethodes en opstellingen, strategieën en systemen die bijdragen tot verbeteringen in het productieproces.
  • Shift Supervisors volgen de dagelijkse activiteiten volgens planning op en controleren. Zij staan ook in voor het motiveren en opleiden van de Manufacturing Technicians in hun team.
  • System Owners zijn verantwoordelijk voor de opstart van een of meerdere specifieke area’s (MSS, DSP, USP) in het kader van uitbreiding van bestaande of opstart van nieuwe productielijnen.
  • Start-up Technicians werken mee aan opstartprojecten.