Op de vloer werken procesoperatoren als één team samen met collega’s van QA en Technical Services, in een volcontinu ploegensysteem.

Een productieafdeling in de biofarmaceutische industrie telt verschillende profielen:

  • Procesoperatoren zorgen voor een stabiel en veilig verloop van het productieproces. Ze werken volgens veiligheidsprincipes en cGMP-richtlijnen. Ze monitoren de productie, nemen & analyseren stalen, verifiëren en kalibreren materiaal en zorgen voor accuraat en tijdig documenteren van de uitgevoerde handelingen en/of afwijkingen.
  • De Manufacturing Scheduler maakt de dagelijkse productieplanning en stemt af met andere afdelingen zodat ook kalibratie, validatie en andere onderhoudsactiviteiten tijdig ingepland worden. Daarnaast coördineert hij volgens CGMP-richtlijnen en productiestandaarden.
  • CGMP/Process/Support Engineers ondersteunen de productieafdelingen om volgens de CGMP-richtlijnen te werken.
  • Shift Supervisors volgen de dagelijkse activiteiten volgens planning op en controleren. Zij staan ook in voor het motiveren en opleiden van de operatoren in hun team.